Praćenje gradilišta - Liman 4 - napredak jun 2018

Stambeni objekat koji se gradi na lokaciji Liman IV ušao je u fazu stavljanja pod krov. Izgradnja prezida i formiranje stambenih jedinica se bliži kraju, a u toku je postavljanje strujne i vodovodne instalacije.

Pored vrhunskog kvaliteta gradnje o čijim detaljima smo Vas izvestili u ranijim tekstovima, a koje možete pregledati na stranicama na kojima se predstavljaju Lamela 1 i Lamela 2, postoje još neke novine i tehnološki dodaci koje će ovaj objekat sadržati:

  • Instalacije slabe struje do stanova će se izraditi optičkim kablovima, čime će kupci imati bolju full HD sliku na TV prijemnicima, bolju rezoluciju i pre svega - bolji protok signala;
  • Iznad ulaznih vrata svakog stana nalaziće se „Rec“ orman, koji služi za kablovsku i internet instalaciju;
  • Risiver za internet i kablovsku televziju nalaziće se u „Rec“ ormanu i iz njega će se napajati sve prostorije u stanu „UTP“ kablovima.

Gradnja teče u predviđenom roku, hvala vam što ste nam poklonili svoje poverenja, a o eventualnim promenama blagovremeno ćemo Vas obaveštavati te stoga - pratite aktuelnosti na našem sajtu.